Har nystat två härvor för ett tag sen.
Då hade jag sorterat upp och hade koll på nystan och härvor. Men det var då det.

Nu har jag glömt bort hur jag tänkte då och vilka härvor och nystan som är vilket garn.

Dokumentation är bra.

Nu behöver jag alltså reda ut vilket nystan och vilken härva som är vad igen.

Försöka tröga mig igenom mönstret igen

Försöka komma ihåg hur jag tänkte och om jag kommer ihåg det ta ställning till om det var ett bra beslut.

Dokumenterar igen. Noga.

Efter att ha sett en bekant nysta det tunna garent på nystmaskin ska jag försöka mig på det med en av kanske-härvorna.

Funkar det så är det bra. Om det inte går så är det inte hela världen.