Garn: Vartofta milano färg

Stickor: Till skaft strumpstickor 2,75mm tjocka. En omgång 15 cm långa och en om gången 20 cm långa för att se vilket som passade mig bäst. Från hälen rundsticka 2,75 mm tjock och 80 cm lång.

Skaft: upplägg enligt 68 maskor enligt mönster. fördelat på strumpstickor så varje enskild sticka börjar med 2 räta och avslutas med 2 aviga.

Hälförberedelse med improvisation. Efter som maskantalet inte alls stämde med magisk loop och mitt hälmönster bestämde jag mig för att fördela maskorna på en rundsticka med 32 maskor till häl som jag vet stämmer med mitt hälmönster och 36 maskor på ovansidan och hoppas på att resårstickning på ovansinda drar ihop eventuell överflöd. Jag skiftade också så att ökningarna skulle komma innaför den yttersta maskan och skulle ge en snygg linje. Meningen var från början att jag skulle skifta tillbaka så jag hade ökningar innaför två masksor som det står i mönstret.

Häl: Fleegles häl med min egen tvist och här med en ytterligaer en extra tvist. Jag ökar innaför 1 maska. Vad jag gjorde som extra tvist var att jag struntade i sista minskningarna efter hälvändadet. När man kommer runt efter hälvändet ska man sticka ihop över gapet i början av varvet och göra en miskning i slutet och sen en miskning i början av nästa varv. JAg stickade bar ihop över gapet och var nöjd så. Det betydde att jag hade 34 maskor istället för de 32 jag började med.

Fotfunderingar: Originalmönstret har efter hällapp, upplockning och miskning 2 maskor färre på undersidan än ovansidan. Jag har visserligen 4 maskor mer men jag räkar med att resårstickningen drar ihop överflödet.

Fot: 34 maskor rätstickning på undersidan. Ovansidan 5 räta, resårstickning 2 aviga 2 räta som följer tidigare resårstickning, avsluta med 5 räta. På grund av skiftningen vid hälen kommer det att bli en rand mitt på sockan. Sticka 20 cm

Tåavmaskning:
Foten är 80 varv lång från första hälvändningen.
Min socka är 17+17+18+18=70 maskor runt på grund av min improvisation vid hälen. Orginalmönster är har 68 eller eventuellt bara 66 maskor i foten. Den första tåavmaskning sker därför bara på ovansidan.
Sticka 1 rät maska 2 räta tillsammans sticka mönster stickning tills det återstår 3 maskor sticka 2 masot tillsammans i bakre maskbågen.
Sticka 1 varv, räststickning på undersidan, mönsterstickning på ovansidan.
Minska på nästa varv; undersida, sticka 1 maska, sticka 2 räta maskor tillsammans sticka tills det återstår 3 maskor, sticka 2 maskor tillsammans rät i bakre maskbågen, sticka 1 maska; översida sticka 1 maska 2 tillsammans rät, mösterstickning tills det återstår 3 maskor, sticka 2 maskor tillsamman rät i bakre maskbågen, sticka 1 maska
Sticka ett varv, rätstickning på undersidan, mösterstickning på ovansidan.
sticka ett miskningsvarv, undersida, sticka 1 maska, sticka 2 räta maskor tillsammans sticka tills det återstår 3 maskor, sticka 2 maskor tillsammans rät i bakre maskbågen, sticka 1 maska; översida sticka 1 maska 2 tillsammans rät, byt till rätsticning och sticka tills det återstår 3 maskor, sticka 2 maskor tillsamman rät i bakre maskbågen, sticka 1 maska.
Sticka 1 varv slätstickning.
Minska på nästa var; undersida, sticka 1 maska, sticka 2 räta maskor tillsammans sticka räststickning tills det återstår 3 maskor, sticka 2 maskor tillsammans rät i bakre maskbågen, sticka 1 maska; översida, sticka 1 maska, sticka 2 räta maskor tillsammans sticka räststickning tills det återstår 3 maskor, sticka 2 maskor tillsammans rät i bakre maskbågen, sticka 1 maska.
Sticka ett varv slätstickning utan miskningar.
Fortsätt så och minska 4 maskor på vartanat varv tills det återstår 16 maskor på underdersidan och 16 maskor på ovansidan. totalt 32 maskor.
Minska därefter på varje varv tills det återstår 8 maskor på undersida och 8 maskor på ovansinda. Totalt 16 maskor.
Sy ihop återstående maskor med maskstygn

Vikt på de färdiga sockorna är ungfär 47 gram.