Hällapp stickad över 22 maskor

Test 1: med 9 kantmaskor = 4 mittmaskor.
Mina funderingar. Lite få mittmaskor men udda antal kantmaskor som kanske var det man vill ha.
Slutmålet är att nå mönstrets 12 slutmaskor efter färdig avmaskning.

sticka tills det återstår 9 maskor, 2 räta tillsammans 1 rät. Vänd.
Lyft första maskan avigt. sticka aviga tills det återstår 9 maskor 2 aviga tillsammans, 1 avig. Vänd.
Lyft första maskan rät, sticka rät fram till i maska före gapet. Ta ihop två maskor rät över gapet och sticka en rät efter ihoptagning. Vänd.
Lyft en maska avigt, sticka aviga maskor. Gör en ihoptgning med två aviga över gapet och en 1 avig. Vänd.
Fortsätt reducera till kantmaskorna är slut. Stia maskan kommer att vara en stickad eller lyft maska som inte ingår i någon ihoptagning på grund av udda antal kantmaskor.

Resultatet bör ge 12 maskor på slutet.

Jag får tolv maskor på slutet! Hurra!

Hoppas nu bara detta är upprepnings bart förlåt repeterbart i skarpt lägen!